Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77487

Sist oppdatert: 2019-10-14 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 L (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger