Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77487

Sist oppdatert: 2020-03-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 L (2019-2020), Innst. 210 L (2019-2020), Lovvedtak 64 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13731 31. mar 2020 Stor bokstav A. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
13732 31. mar 2020 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
13733 31. mar 2020 Stor bokstav B. Nei 100% (40/40) 0% (0/40) 0% (0/40)