Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77437

Sist oppdatert: 2019-11-13 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2019-2020), Innst. 44 S (2019-2020)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger