Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77436

Sist oppdatert: 2019-11-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2019-2020), Innst. 46 S (2019-2020)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13234 3. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)