Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77426

Sist oppdatert: 2019-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2019-2020), unntatt kap. 1361, Innst. 103 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13519 19. des 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (46/100) 54% (54/100) 41% (69/169)
13520 19. des 2019 Romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)