Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77415

Sist oppdatert: 2019-11-20 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 L (2019-2020), Innst. 63 L (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger