Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77415

Sist oppdatert: 2019-11-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 L (2019-2020), Innst. 63 L (2019-2020), Lovvedtak 13 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13284 5. des 2019 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 8% (8/97) 92% (89/97) 43% (72/169)
13285 5. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
13286 5. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)