Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77413

Sist oppdatert: 2019-11-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 9 L (2019-2020), Innst. 76 L (2019-2020), Lovvedtak 14 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13315 6. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 64% (63/98) 36% (35/98) 42% (71/169)
13316 6. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 65% (63/97) 35% (34/97) 43% (72/169)