Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77412

Sist oppdatert: 2019-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2019-2020), unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 105 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13499 17. des 2019 romertallene I og II. Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)