Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77408

Sist oppdatert: 2019-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 S (2019-2020), Innst. 94 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13352 10. des 2019 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)