Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77406

Sist oppdatert: 2019-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2019-2020), unntatt kap. 541 og 542, Innst. 137 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13483 17. des 2019 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av SV. Nei 8% (9/107) 92% (98/107) 37% (62/169)
13484 17. des 2019 romertallene I, II og III. Ja 100% (109/109) 0% (0/109) 36% (60/169)