Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77400

Sist oppdatert: 2019-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 L (2019-2020), Innst. 84 L (2019-2020), Lovvedtak 19 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i passloven (passgebyr)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13394 12. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 99% (96/97) 1% (1/97) 43% (72/169)
13395 12. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 99% (99/100) 1% (1/100) 41% (69/169)