Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77394

Sist oppdatert: 2019-12-05 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2019-2020), Innst. 100 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13464 13. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)