Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77386

Sist oppdatert: 2019-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13195 27. nov 2019 Forslag nr. 24 på vegne av R. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
13196 27. nov 2019 Forslag nr. 23 på vegne av R. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
13197 27. nov 2019 Forslag nr. 22 på vegne av MDG. Nei 2% (2/101) 98% (99/101) 40% (68/169)
13198 27. nov 2019 Forslag nr. 21 på vegne av MDG. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
13199 27. nov 2019 Forslag nr. 19 på vegne av MDG. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
13200 27. nov 2019 Forslag nr. 18 på vegne av MDG. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
13201 27. nov 2019 Forslag nr. 17 på vegne av SV. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13202 27. nov 2019 Forslag nr. 16 på vegne av SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
13203 27. nov 2019 Forslag nr. 15 på vegne av SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
13204 27. nov 2019 Forslag nr. 14 på vegne av SV. Nei 7% (7/102) 93% (95/102) 40% (67/169)
13205 27. nov 2019 Forslag nr. 13 på vegne av Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
13206 27. nov 2019 Forslag nr. 12 på vegne av Sp. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
13207 27. nov 2019 Forslag nr. 11 på vegne av Sp. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
13208 27. nov 2019 Forslag nr. 9 og 10 på vegne av Sp. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
13209 27. nov 2019 Forslag nr. 8 på vegne av Sp. Nei 11% (11/102) 89% (91/102) 40% (67/169)
13210 27. nov 2019 Forslag nr. 4, 5 og 7 på vegne av A. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
13211 27. nov 2019 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
13212 27. nov 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
13213 27. nov 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
13214 27. nov 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 28% (29/102) 72% (73/102) 40% (67/169)
13215 27. nov 2019 Romertallene I og II. Ja 52% (53/102) 48% (49/102) 40% (67/169)