Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77372

Sist oppdatert: 2019-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 17 S (2019-2020)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13403 12. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 94% (93/99) 6% (6/99) 41% (70/169)