Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13271 5. des 2019 Forslag nr. 14 på vegne av SV. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 42% (71/169)
13272 5. des 2019 Forslag nr. 6 - 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24 og 26 - 30 på vegne av SV. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 42% (71/169)
13273 5. des 2019 Forslag nr. 32 på vegne av Sp. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
13274 5. des 2019 Forslag nr. 31 på vegne av Sp. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
13275 5. des 2019 Forslag nr. 10, 11, 17, 20, 22 og 25 på vegne av SV. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
13276 5. des 2019 Forslag nr. 2 - 5 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/98) 81% (79/98) 42% (71/169)
13277 5. des 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og SV. Nei 36% (35/98) 64% (63/98) 42% (71/169)
13278 5. des 2019 Stor bokstav A. Ja 81% (79/98) 19% (19/98) 42% (71/169)
13279 5. des 2019 Stor bokstav B og C. Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
13280 5. des 2019 Stor bokstav D romertall V Nei 47% (45/96) 53% (51/96) 43% (73/169)
13281 5. des 2019 Stor bokstav D romertall I, III og IV Nei 47% (46/98) 53% (52/98) 42% (71/169)