Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13362 11. des 2019 Forslag nr. 19 - 22 på vegne av SV. Nei 10% (10/101) 90% (91/101) 40% (68/169)
13363 11. des 2019 Forslag nr. 18 på vegne av A. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
13364 11. des 2019 Forslag nr. 16 og 17 på vegne av A og SV. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
13365 11. des 2019 Forslag nr. 15 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
13366 11. des 2019 Forslag nr. 1 - 14 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/102) 52% (53/102) 40% (67/169)
13367 11. des 2019 Rammeområde 17 med romertall I - XXI. Ja 51% (52/102) 49% (50/102) 40% (67/169)