Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13317 9. des 2019 Forslag nr. 26 - 30 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (19/100) 81% (81/100) 41% (69/169)
13318 9. des 2019 Forslag nr. 23 - 25 på vegne av A og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
13319 9. des 2019 Forslag nr. 22 på vegne av A og Sp. Nei 41% (42/103) 59% (61/103) 39% (66/169)
13320 9. des 2019 Forslag nr. 9 på vegne av A, Sp og SV. Nei 46% (47/103) 54% (56/103) 39% (66/169)
13321 9. des 2019 Forslag nr. 1 - 8 og 10 - 21 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
13322 9. des 2019 Forslag nr. 35 på vegne av Sp. Nei 21% (21/102) 79% (81/102) 40% (67/169)
13323 9. des 2019 Forslag nr. 38 på vegne av A. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13324 9. des 2019 Forslag nr. 34 på vegne av Sp. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
13325 9. des 2019 Forslag nr. 36 på vegne av Sp. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
13326 9. des 2019 Forslag nr. 37 på vegne av Sp. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
13327 9. des 2019 Forslag nr. 31 på vegne av SV. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13328 9. des 2019 Forslag nr. 32 på vegne av R. Nei 47% (48/103) 53% (55/103) 39% (66/169)
13329 9. des 2019 Forslag nr. 39 og 40 på vegne av A. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
13330 9. des 2019 Forslag nr. 33 på vegne av H, FrP, V og KrF. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
13331 9. des 2019 Rammeområde 15 med romertall I - VI. Ja 53% (55/103) 47% (48/103) 39% (66/169)