Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77365

Sist oppdatert: 2019-11-27 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 10 S (2019-2020)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13258 4. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)