Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77361

Sist oppdatert: 2019-10-07 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 6 S (2019-2020)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger