Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77356

Sist oppdatert: 2019-10-07 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Beskrivelse: Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Kategorier: Lenker:

Avstemninger