Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77324

Sist oppdatert: 2019-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 134 S (2019-2020)

Beskrivelse: Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13534 7. jan 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (153/153) 0% (0/153) 9% (16/169)