Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77169

Sist oppdatert: 2019-10-10 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13102 17. okt 2019 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
13103 17. okt 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)