Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77131

Sist oppdatert: 2019-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2018-2019), Innst. 67 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13257 3. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 99% (100/101) 1% (1/101) 40% (68/169)