Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77131

Sist oppdatert: 2019-09-29 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018

Kategorier: Lenker:

Avstemninger