Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77099

Sist oppdatert: 2019-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 L (2018-2019), Innst. 81 L (2019-2020), Lovvedtak 17 (2019-2020)

Beskrivelse: Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13358 10. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
13359 10. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)