Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 77099

Sist oppdatert: 2019-09-29 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 L (2018-2019)

Beskrivelse: Lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger