Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 77098

Sist oppdatert: 2019-10-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 138 S (2018-2019), Innst. 26 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13113 7. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)