Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76666

Sist oppdatert: 2019-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13177 26. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
13178 26. nov 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)