Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76662

Sist oppdatert: 2019-12-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 L (2018-2019), Innst. 83 L (2019-2020), Lovvedtak 20 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13396 12. des 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
13397 12. des 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)