Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76660

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13166 21. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 87% (89/102) 13% (13/102) 40% (67/169)
13167 21. nov 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 88% (91/103) 12% (12/103) 39% (66/169)