Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76659

Sist oppdatert: 2019-06-20 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 LS (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger