Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76659

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 36 S (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13164 21. nov 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 12% (12/103) 88% (91/103) 39% (66/169)
13165 21. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 88% (89/101) 12% (12/101) 40% (68/169)