Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76658

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13168 21. nov 2019 Romertall 14 § 3-4 femte ledd og § 6-2 tredje ledd Ja 89% (92/103) 11% (11/103) 39% (66/169)
13169 21. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
13170 21. nov 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)