Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76658

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Til behandling

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger