Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76646

Sist oppdatert: 2019-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:182 S (2018-2019), Innst. 57 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13232 28. nov 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 og 2 fra Sp og SV Ja 80% (82/102) 20% (20/102) 40% (67/169)
13233 28. nov 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 og 2 fra Sp og SV Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)