Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76640

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:178 S (2018-2019), Innst. 42 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13141 19. nov 2019 Forslag nr. 6 på vegne av SV og R. Nei 8% (8/102) 92% (94/102) 40% (67/169)
13142 19. nov 2019 Forslag nr. 5 på vegne av Sp og SV. Nei 20% (20/102) 80% (82/102) 40% (67/169)
13143 19. nov 2019 Forslag nr. 4 på vegne av A og SV. Nei 36% (36/101) 64% (65/101) 40% (68/169)
13144 19. nov 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13145 19. nov 2019 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
13146 19. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 53% (54/102) 47% (48/102) 40% (67/169)