Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76630

Sist oppdatert: 2019-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13590 6. feb 2020 Forslag nr. 17 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
13591 6. feb 2020 Forslag nr. 18 på vegne av MDG. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
13592 6. feb 2020 Forslag nr. 16 på vegne av SV. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
13593 6. feb 2020 Forslag nr. 3 - 14 på vegne av SV og MDG. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
13594 6. feb 2020 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, SV og MDG. Nei 19% (20/103) 81% (83/103) 39% (66/169)
13595 6. feb 2020 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV og MDG. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
13596 6. feb 2020 Innstillingens tilråding Ja 90% (91/101) 10% (10/101) 40% (68/169)