Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76596

Sist oppdatert: 2020-03-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:13 (2018-2019), Innst. 182 S (2019-2020)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13986 5. mai 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (88/88) 0% (0/88) 48% (81/169)