Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76565

Sist oppdatert: 2019-06-16 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 126 L (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger