Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76492

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 124 L (2018-2019), Innst. 130 L (2019-2020), Lovvedtak 43 (2019-2020)

Beskrivelse: Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13579 4. feb 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
13580 4. feb 2020 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)