Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76491

Sist oppdatert: 2020-03-02 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

Beskrivelse: Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13852 21. apr 2020 Forslag nr. 32 - 40 og 42 - 47 på vegne av SV. Nei 9% (8/87) 91% (79/87) 49% (82/169)
13853 21. apr 2020 Forslag nr. 41 på vegne av SV. Nei 7% (6/87) 93% (81/87) 49% (82/169)
13854 21. apr 2020 Forslag nr. 31 på vegne av SV. Nei 7% (6/87) 93% (81/87) 49% (82/169)
13855 21. apr 2020 Forslag nr. 28 - 30 på vegne av A. Nei 38% (33/87) 62% (54/87) 49% (82/169)
13856 21. apr 2020 Forslag nr. 23 - 27 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (16/86) 81% (70/86) 49% (83/169)
13857 21. apr 2020 Forslag nr. 19 - 22 på vegne av A og SV. Nei 38% (33/87) 62% (54/87) 49% (82/169)
13858 21. apr 2020 Forslag nr. 16 og 18 på vegne av A og Sp. Nei 43% (37/87) 57% (50/87) 49% (82/169)
13859 21. apr 2020 Forslag nr. 17 på vegne av A og Sp. Nei 48% (41/86) 52% (45/86) 49% (83/169)
13860 21. apr 2020 Forslag nr. 1 - 15 på vegne av A, Sp og SV. Nei 48% (42/87) 52% (45/87) 49% (82/169)
13861 21. apr 2020 Romertall I. Ja 63% (54/86) 37% (32/86) 49% (83/169)
13862 21. apr 2020 Romertall II. Ja 54% (47/87) 46% (40/87) 49% (82/169)
13863 21. apr 2020 romertallene III og IV. Ja 100% (87/87) 0% (0/87) 49% (82/169)