Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76491

Sist oppdatert: 2019-06-10 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 25 (2018-2019)

Beskrivelse: Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

Kategorier: Lenker:

Avstemninger