Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76490

Sist oppdatert: 2019-06-10 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2018-2019)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger