Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76490

Sist oppdatert: 2019-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 26 (2018-2019), Innst. 55 S (2019-2020)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13229 28. nov 2019 Forslag nr. 1 - 11 på vegne av SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
13230 28. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)