Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76489

Sist oppdatert: 2019-06-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 122 S (2018-2019), Innst. 421 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12885 18. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)