Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76471

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 394 L (2018-2019), Lovvedtak 96 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12779 14. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av R. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
12780 14. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av R. Nei 10% (10/102) 90% (92/102) 40% (67/169)
12781 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12782 14. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)