Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76404

Sist oppdatert: 2019-11-25 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:160 S (2018-2019), Innst. 70 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13237 3. des 2019 Forslag nr. 10 og 11 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
13238 3. des 2019 Forslag nr. 9 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
13239 3. des 2019 Forslag nr. 8 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 38% (39/102) 62% (63/102) 40% (67/169)
13240 3. des 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1-7 fra Ap, Sp, SV, MDG og Rødt Ja 51% (53/103) 49% (50/103) 39% (66/169)
13241 3. des 2019 Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1-7 fra Ap, Sp, SV, MDG og Rødt Nei 49% (50/103) 51% (53/103) 39% (66/169)