Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76360

Sist oppdatert: 2019-06-18 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 119 S (2018-2019), Innst. 412 S (2018-2019)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv - Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12917 19. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
12918 19. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av SV. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
12919 19. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 12% (12/101) 88% (89/101) 40% (68/169)
12920 19. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/101) 59% (60/101) 40% (68/169)
12921 19. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 92% (92/100) 8% (8/100) 41% (69/169)