Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76238

Sist oppdatert: 2019-11-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:153 S (2018-2019), Innst. 32 S (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13136 12. nov 2019 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
13137 12. nov 2019 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 19% (20/103) 81% (83/103) 39% (66/169)
13138 12. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 79% (78/99) 21% (21/99) 41% (70/169)