Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76218

Sist oppdatert: 2019-05-13 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger