Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76218

Sist oppdatert: 2019-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 S (2018-2019), Innst. 34 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/751 om formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13163 21. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)