Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12783 14. jun 2019 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av Sp. Nei 12% (12/102) 88% (90/102) 40% (67/169)
12784 14. jun 2019 Forslag nr. 4 på vegne av Sp og R. Nei 13% (13/102) 87% (89/102) 40% (67/169)
12785 14. jun 2019 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 29% (30/102) 71% (72/102) 40% (67/169)
12786 14. jun 2019 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 30% (31/102) 70% (71/102) 40% (67/169)
12787 14. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp, SV og R. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
12788 14. jun 2019 Stor bokstav E. § 12- tredje ledd bokstav a Ja 88% (90/102) 12% (12/102) 40% (67/169)
12789 14. jun 2019 Stor bokstav A, B, C, D, E, F og G. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12790 14. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)