Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76216

Sist oppdatert: 2019-06-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

Beskrivelse: Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kategorier: Lenker:

Avstemninger