Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76183

Sist oppdatert: 2019-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 109 L (2018-2019), Innst. 371 L (2018-2019), Lovvedtak 104 (2018-2019)

Beskrivelse: Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12805 14. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
12806 14. jun 2019 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)