Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76143

Sist oppdatert: 2019-05-22 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 271 S (2018-2019)

Beskrivelse: Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12441 23. mai 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)