Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76131

Sist oppdatert: 2019-10-21 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13114 7. nov 2019 Forslag nr. 3 og 4 på vegne av SV og R. Nei 8% (8/101) 92% (93/101) 40% (68/169)
13115 7. nov 2019 Forslag nr. 1 på vegne av A, SV, MDG og R. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
13116 7. nov 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra Sp Ja 89% (90/101) 11% (11/101) 40% (68/169)
13117 7. nov 2019 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 2 fra Sp Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)