Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76114

Sist oppdatert: 2020-01-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:11 (2018-2019), Innst. 139 S (2019-2020)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Kategorier: Lenker:

Avstemninger