Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 76104

Sist oppdatert: 2019-11-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 S (2018-2019), Innst. 56 S (2019-2020)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13231 28. nov 2019 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)