Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 76104

Sist oppdatert: 2019-05-13 22:00:00

Status: Til behandling

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 111 S (2018-2019)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger